Międzynarodowe studia Coachingu – studia podyplomowe 2 semestry

Podstawowym elementem studiów jest program „The Cornerstone Coaching” (Filary coachingu) aprobowany przez International Coach Federation (ICF) 


Jego celem jest kształtowanie kluczowych kompetencji coacha International Coach Federation (ICF), budowanie postawy coacha według standardów ICF, rozwijanie umiejętność stosowania w praktyce różnych narzędzi i technik coachingowych, nauka stosowania w praktyce coachingowej Kodeksu Etycznego orazprzygotowanie do akredytacji ICF na poziomie ACC (Associated Certified Coach).

Obejmuje on pięć modułów:
I moduł –“Coaching możliwości rozwoju”

II moduł –„Sztuka coachingu w biznesie”

III moduł – „Świadomy Coach” 

IV moduł – Sesja mentorska grupowa 

V moduł – indywidualne sesje mentorskie  
Podczas Międzynarodowych Studiów Coachingu studenci szerzej rozwiną kompetencje coacha w ramach zajęć o tematyce:

 • Inteligencja emocjonalna w pracy coacha. 
 • Komunikacja interpersonalna. 
 • Psychologia zarządzania zasobami ludzkimi – kształtowanie kompetencji społecznych.               
 • Psychologia różnic indywidualnych (osobowościowych, temperamentalnych, funkcjonalnych). 
 • Motywacja w pracy coacha – wsparcie procesu zmiany klienta, zespołu oraz samego coacha
 • Praca z zespołem przy użyciu technik i narzędzi coachingowych. 
 • Narzędzia coachingowe w pracy z klientem biznesowym.
 • Kodeks etyczny  ICF – dylematy etyczne coacha w praktyce. 
 • Nowoczesne narzędzia w pracy coacha.
 • Zmiana perspektywy - superwizja w coachingu 

Nasi wykładowcy są praktykami i doświadczonymi, akredytowanymi coachami ICF. Dzięki zajęciom przygotujesz się do wykonywania pracy coacha lub korzystania z metod coachingowych w swoim dotychczasowym zawodzie.

Uczestnicy studiów mogą wziąć udział w programach stażowych, pozwalających zdobyć godziny praktyki niezbędne do akredytacji w ICF!

 

„The Cornerstone Coaching – Filary coachingu”

Cele programu:
Kształtowanie 11 podstawowych kompetencji coacha ICF
Kształtowanie postawy coacha według standardów ICF
Umiejętność stosowania w praktyce różnych narzędzi i technik coachingowych
Umiejętność stosowania Kodeksu Etycznego w praktyce coachingowej
Przygotowanie do akredytacji ICF na poziomie ACC (Associated Certified Coach)
Pomoc w zebraniu wszystkich dokumentów potrzebnych do egzaminu ICF

 „The Cornerstone Coaching - Filary Coachingu”obejmuje następujący program:

I warsztat – „Coaching możliwości rozwoju” – 20h (27h dydaktycznych)

 • Czym jest Coaching (Kodeks Etyczny, Zgodność z wytycznymi Kodeksu Etycznego i standardami zawodu coachingu)
 • Coaching jako proces
 • Kształtowanie wybranych kompetencji coacha – zawieranie kontraktu z klientem, budowanie relacji opartych na zaufaniu, zadawanie pytań sięgających sedna, aktywne słuchanie,
 • Rozliczanie efektów coachingu – udzielanie informacji zwrotnej, metody mierzenia efektywności coachingu
 • Możliwości rozwoju ścieżki kariery coacha

II warsztat – „Sztuka coachingu w biznesie” – 16h (21h dydaktycznych)

 • Zastosowanie różnych modeli i filozofii w coachingu – model GROW, Piramida Diltsa, model Co-active Coaching, filozofia Coveya (Obecność coachingowa, Bezpośrednia komunikacja, Projektowanie działań, Planowanie i wytyczanie celów, Zarządzanie postępami i zaangażowaniem)
 • Budowanie świadomości coacha – zmiana perspektyw przy zastosowaniu metafor, porównań, symboli, historii

III warsztat – „Świadomy Coach” – 24h (32h dydaktyczne)

 • Odkrywanie własnego potencjału i wartości – pobudzanie kreatywności
 • Empatyczne słuchanie na głębokich poziomach: rozum, serce, trzewia
 • Intuicyjne zadawanie pytań w rozmowie coachingowej – obecność coacha
 • Gry coachingowe – metody rozwojowe z wykorzystaniem słowa, obrazu, metafory wizualnej i werbalnej.
 • Proces coachingowy – Down the Tube and Up the Tube (Co-Active Coaching)

Mentoring Grupowy – 7h (9h dydaktycznych)

 • Prowadzenie mini sesji coachingowych i grupowe udzielanie informacji zwrotnej – ustnej i pisemnej pod kątem kompetencji ICF – Kodeks Etyczny i 11 kompetencji coacha w praktyce
 • Przygotowanie do testu on line ICF
 • Egzamin wewnętrzny

Mentoring Indywidualny 3h (4h dydaktyczne)

 • Przeprowadzenie sesji coachingowych z mentorem on line
 • Nagranie sesji coachingowej z dowolnie wybranym klientem na nośniku elektronicznym wraz z transkrypcją

Koordynatorem merytorycznym jest Anna Cywińska

Anna Cywińska- jest właścicielem firmy szkoleniowo-coachingowej Leader Business Institute od 1994 roku. Unikalność procesu coachingu polega na połączeniu pragmatycznego podejścia (Superior-Sustainable-Performance) skierowanego na osiąganie rezultatów i zmiany zachowań z holistycznym skierowanym na wyszukiwanie równowagi między życiem prywatnym, a zawodowym, między tym kim jestem, a tym co robię.  Wykorzystuje w pracy z klientami filozofię S.Covey w podnoszeniu indywidualnej i zespołowej efektywności. Prowadzi autorską, aprobowaną przez ICF szkołę coachingu ACSTH „Filary Coachingu – Cornerstone Coaching”. Dzięki swojemu przygotowaniu pedagogicznemu skutecznie wykorzystuje innowacyjne narzędzia coachingowe w obszrze biznesu i edukacji. Wykształcenie - magisterskie studia AWF w Poznaniu na Wydziale TiR, Business College w Vancouver, Kanada, studia podyplomowe MBA w Warszawie. Od 2007 akredytowany coach w ICF obecnie na poziomie PCC. Sesje coachingowe indywidualne i grupowe oraz szkolenia w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Anna Cywińska- koordynuje i osobiście prowadzi procesy coachingowe indywidualne i grupowe dla liderów biznesowych. Zaangażowana jest w projekty dla nauczycieli. Prowadziła warsztaty na studiach podyplomowych w Warszawie, Poznaniu i Krakowie. Była koordynatorem merytorycznym w projektach „Akredytowany Coach” w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim i górnośląskim.

Specjalizacja: Coaching biznesowy-tworzenie zespołów, komunikacja, motywacja, oraz coaching w edukacji. Udział w międzynarodowej grupie ekspertów w coachingu dla nauczycieli.

Referencje: Tworzy partnerstwa strategiczne z firmami coachingowo-consultingowymi w Polsce, Skandynawii i na Ukrainie.

 

Anna Cywińska  uczestniczyła w ostatnich trzech światowych konferencjach coachingowych ICF: Las Vegas, USA, Londyn, UK oraz Malmo, Szwecja. Dzięki międzynarodowemu spojrzeniu na rozwój coachingu przyczynia się do tworzenia świadomego i profesjonalnego środowiska coachingowego w Polsce. W latach 2012-2014 była Prezesem ICF Polska.