W dniach 16-17 grudnia na Uczelni Jańskiego w Łomży odbyły się obrony I grupy studiów podyplomowych Master of Business Administration. Do egzaminu przystąpiło ponad 80 studentów broniacych się u Pani prof. dr hab. Anny Chmielak i Pana dr Andrzeja Kondeja.

Promotorom dziękujemy za trud włożonej pracy, a wszystkim absolwentom składamy serdeczne gratulacje.

 

Na Uczelni Jańskiego w Łomży w dniu 14 grudnia 2019 roku odbyło się Spotkanie Opłatkowe pracowników i studentów Uczelni Jańskiego w Łomży. Spotkanie poprowadzili księża: ks. dr Jacek Czapliki oraz ks. Jerzy Niestępski. Życzenia zgromadzonym osobom złożyli członkowie władz Uczelni: Rektor: dr Mirosaw Cholewiński, Prorektor: dr Joanna Karpowicz oraz Kanclerz: Marian Czajczyk. 

Wszystkim przyjaciołom naszej uczelni skłądamy najserdeczniejsze życzenia.

REKTOR ORAZ KONWENT
UCZELNI JAŃSKIEGO W ŁOMŻY
M A J Ą   Z A S Z C Z Y T  Z A P R O S I Ć
na
Uroczystą Inaugurację
Roku Akademickiego 2019/2020,
która odbędzie się w dniu
19 października 2019 roku o godzinie 10.00

 

PROGRAM INAUGURACJI

Godz. 10.00
Inauguracyjna Msza Święta w Kaplicy Uczelnianej, ul. Krzywe Koło 9 w Łomży
Godz. 11.00
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020
Aula im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uczelnia Jańskiego w Łomży, ul. Krzywe Koło 9

  • Hymn Rzeczpospolitej Polskiej
  • Gaude Mater Polonia
  • Powitanie gości i przemówienie inauguracyjne Rektora Uczelni Jańskiego w Łomży
  • dr Joanny Karpowicz
  • Ślubowanie i immatrykulacja studentów I roku
  • Wykład Inauguracyjny, "Chrześcijańskie korzenie idei wartości subiektywnej", prof. dr hab.
  • Siarhei Lukin, Professor of International Management Dept, Belarusian State University
  • Gaudeamus Igitur
  • Poczęstunek