Na Uczelni Jańskiego w Łomży w dniu 14 grudnia 2019 roku odbyło się Spotkanie Opłatkowe pracowników i studentów Uczelni Jańskiego w Łomży. Spotkanie poprowadzili księża: ks. dr Jacek Czapliki oraz ks. Jerzy Niestępski. Życzenia zgromadzonym osobom złożyli członkowie władz Uczelni: Rektor: dr Mirosaw Cholewiński, Prorektor: dr Joanna Karpowicz oraz Kanclerz: Marian Czajczyk. 

Wszystkim przyjaciołom naszej uczelni skłądamy najserdeczniejsze życzenia.

REKTOR ORAZ KONWENT
UCZELNI JAŃSKIEGO W ŁOMŻY
M A J Ą   Z A S Z C Z Y T  Z A P R O S I Ć
na
Uroczystą Inaugurację
Roku Akademickiego 2019/2020,
która odbędzie się w dniu
19 października 2019 roku o godzinie 10.00

 

PROGRAM INAUGURACJI

Godz. 10.00
Inauguracyjna Msza Święta w Kaplicy Uczelnianej, ul. Krzywe Koło 9 w Łomży
Godz. 11.00
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020
Aula im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uczelnia Jańskiego w Łomży, ul. Krzywe Koło 9

  • Hymn Rzeczpospolitej Polskiej
  • Gaude Mater Polonia
  • Powitanie gości i przemówienie inauguracyjne Rektora Uczelni Jańskiego w Łomży
  • dr Joanny Karpowicz
  • Ślubowanie i immatrykulacja studentów I roku
  • Wykład Inauguracyjny, "Chrześcijańskie korzenie idei wartości subiektywnej", prof. dr hab.
  • Siarhei Lukin, Professor of International Management Dept, Belarusian State University
  • Gaudeamus Igitur
  • Poczęstunek
Uczelnia Jańskiego w Łomży zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela posiada uprawnienia do kształcenia w celu osiągnięcia zawodu:
1. nauczyciel przedmiotu,
2. nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych,
3. nauczyciel praktycznej nauki zawodu,
4. nauczyciel prowadzący zajęcia,
5.  nauczyciel przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej)
6. nauczyciel pedagog specjalny,
7. nauczyciel logopeda,
8. nauczyciel prowadzący zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 
Szczegóły w naszym Punkcie Rekrutacyjnym:
Uczelnia Jańskiego w Łomży
ul. Krzywe Koło 9, 18-400 Łomża
fb.com/ujlomza/, tel.: +48 86 216 70 50, +48 511 33 70 50
 
Przy zapisach do 30 września 2019 roku 200 zł. BONIFIKATY