Trwa rekrutacja na studia

W Uczelni Jańskiego w Łomży trwa rekrutacja na studia: I stopnia, II stopnia  jednolite studia magisterskie studia podyplomowe. Zapraszamy do kontaktu z nami: Rekrutacja na studia I, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie: +48...

Czytaj więcej

6 czerwca odbyła się IV Konferencja Kół…

W dniu 6 czerwca odbyła się NA IV KONFERENCJĘ  - on-line STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH  CZAS WOLNY OD PRACY I JEGO WPŁYW  NA ZDROWIE  I JAKOŚĆ ŻYCIA CZŁOWIEKAUczelnia Jańskiego w Łomży,  Organizatorami byli: Studenckie Koło Naukowe „Hossa” Uniwersytet...

Czytaj więcej

KOMUNIKAT REKTORA z dnia 29 maja 2020 …

  KOMUNIKAT REKTORA z dnia 29 maja 2020 roku   Zgodnie ze stanowiskiem MNiSW do dnia 30 września 2020 roku wszystkie zajęcia dydaktyczne ze studentami, słuchaczami studiów podyplomowych oraz uczestnikami innych form kształcenia...

Czytaj więcej

Powrót do pracy stacjonarnej

Wobec stanowiska i rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Rektor podjął decyzję o powrocie do pracy stacjonarnej przez pracowników Uczelni, oraz przywróceniu - w sposób ograniczony - przyjęć interesantów...

Czytaj więcej

Ważne informacje w sprawie zajęć dydakty…

Z powodu nadal trwającej pandemii wszystkie zajęcia dydaktyczne przewidziane programem i planem studiów do końca miesiąca maja 2020 roku (8 zjazdów) odbywają się wyłącznie zdalnie za pomocą platformy e-learningowej. Do...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie Uczelni w najbliższym cza…

Zarządzenie Rektora w sprawie funkcjonowania Uczelni

Czytaj więcej

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołujący chorob…

  KOMUNIKAT W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo studentów, słuchaczy i pracowników Uczelni, z dniem 12 marca 2020 r. zawiesza się wszystkie wykłady...

Czytaj więcej

Zapraszamy na studia MBA do Krakowa

STUDIA PODYPLOMOWE – MBA – Master of Business Administration Uczelnia: Uczelnia Jańskiego w Łomży. Studia realizowane z zaangażowaniem Lapland University                    of Applied Sciences – Finlandia Mecenat: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kierunek: MBA...

Czytaj więcej

Uroczystość rozdania dyplomów MBA

Już w najbliższą sobotę - 18 stycznia zapraszamy na Uroczystość rozdania dyplomów ukończenia studiów: Master of Business Administration. Spotkanie rozpoczniemy o godzinie 13.00 w Auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Uczelnia...

Czytaj więcej


Uczelniany system stypendialny

Stypendium za wysoką średnią z ocen na świadectwie maturalnym
O to stypendium mogą ubiegać się studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy osiągnęli średnią ocen na świadectwie maturalnym nie mniejszą niż 4,60. Stypendium wypłacane jest jednorazowo w styczniu każdego roku. Stypendium finansuje Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego.


Stypendium rektora dla najlepszych studentów
O to stypendium mogą ubiegać sie studenci, którzy uzyskali za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. O stypendium można ubiegać się dopiero po zakończeniu pierwszego roku studiów. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy  rok studiów  w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego przyporządkowany jest kierunek studiów. Przyznawane są na wniosek studenta na dany rok akademicki. Stypendium finansuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Stypendium socjalne
O stypendium tego rodzaju mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy w roku. Stypendium finansuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
O stypendium mogą ubiegać się niepełnosprawni studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy w roku. Stypendium finansuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Zapomoga
O tego rodzaju świadczenie mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Zapomogę można otrzymywać dwa razy w ciągu roku akademickiego. Zapomogę finansuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.