Opłaty

Opłaty za studia I i II stopnia  - rok akademicki 2018/2019

 

studia I i II stopnia - opłata wpisowe 50 złotych

 

Schemat płatności Łomża

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia: Zarządzanie, Pedagogika

    1 rata płatna w terminie 7 dni od daty rejestracji, zapisu na studia 12 rat miesiecznych płaconych do 15 dnia każdego miesiąca (z bonifikatą) 12 rat miesięcznych płaconych do 28 dnia każdego miesiaca 9 rat miesięcznych płaconych do 15 dnia każdego miesiaca z bonifikatą 9 rat miesięcznych płaconych do 28 dnia każdego miesiąca 2 raty w roku płatne przez 3 lata (6 rat)
do 30 września bonifikata 200 zł I rok 360 zł 340 zł 380 zł x x 1850 zł
opłata stnadardowa I rok 360 zł 360 zł 400 zł x x 1950 zł
opłata standardowa II rok x 360 zł 400 zł x x 1950 zł
opłata standardowa III rok x x x 360 zł 400 zł 1950 zł
 

** Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie kompletu dokumentów oraz dokonanie piewrszej wpłaty w ciągu 7 dni od daty rejestracji/ zapisu na studia.

Studia II stopnia Zarządzanie - tylko 3 semestry

Schemat płatności Łomża

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia: Zarządzanie

    1 rata płatna w terminie 7 dni od daty rejestracji, zapisu na studia 12 rat miesiecznych płaconych do 15 dnia każdego miesiąca (z bonifikatą) 12 rat miesięcznych płaconych do 28 dnia każdego miesiaca 5 rat miesięcznych płaconych do 15 dnia każdego miesiaca z bonifikatą 5 rat miesięcznych płaconych do 28 dnia każdego miesiąca 3 raty semestralne, płatne 1 raz w semestrze (3 raty)
do 30 września bonifikata 200 zł I rok 490 zł 470 zł 520 zł x x 2800 zł

opłata stnadardowa/

absolwent

I rok

490 zł

440 zł

490 zł

440 zł

540 zł

490 zł

x x

2800 zł/

2600 zł

 

opłata standardowa/

absolwent

II rok x x x

490 zł

440 zł

540 zł

490 zł

2800 zł/

2600 zl

 
 
** Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie kompletu dokumentów oraz dokonanie piewrszej wpłaty w ciągu 7 dni od daty rejestracji/ zapisu na studia.

Studia II stopnia Pedagogika - 4 semestry

Schemat płatności Łomża

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia: Pedagogika

    1 rata płatna w terminie 7 dni od daty rejestracji, zapisu na studia 12 rat miesiecznych płaconych do 15 dnia każdego miesiąca (z bonifikatą) 12 rat miesięcznych płaconych do 28 dnia każdego miesiaca 9 rat miesięcznych płaconych do 15 dnia każdego miesiaca z bonifikatą 9 rat miesięcznych płaconych do 28 dnia każdego miesiąca 4 raty semestralne, płatne 1 raz w semestrze (4 raty)
do 30 września bonifikata 200 zł I rok 400 zł 390 zł 440 zł x x 2000 zł

opłata stnadardowa/

absolwent

I rok

400 zł

360 zł

400 zł

360 zł

460 zł

400 zł

x x

2100 zł/

1900 zł

 

opłata standardowa/

absolwent

II rok x x x

400 zł

360 zł

460 zł

400 zł

2100 zł/

1900 zł

 
 

** Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie kompletu dokumentów oraz dokonanie piewrszej wpłaty w ciągu 7 dni od daty rejestracji/ zapisu na studia.

Umowa o warunkach odpłatności za studia I stopnia w roku akademickim 2017_2018

Umowa o warunkach odpłatności za studia II stopnia w roku akademickim 2017_2018

 
Opłaty na studiach podyplomowych w roku akademickim 2018/2019
 
Opłata wpisowa: 50 zł.

 

Studia podyplomowe dwusemestralne – kwalifikacyjne - ceny na rok akademicki 2018/2019

 1. Coaching dla nauczycieli - 9000 zł.
 2. Kadry i płace w zarządzaniu - 2000 zł.
 3. Kreatywne zarządzanie placówkami kultury- 2000zł.
 4. Księgowość - 2000 zł.
 5. Negocjacje i mediacje dla nauczycieli- 2000 zł.
 6. Neurodydaktyka z tutoringiem - 3000 zł.
 7. Nowoczesne metody nauczania matematyki - 2000 zł.
 8. Terapia zajęciowa - 3600 zł.
 9. Studia podyplomowe dla służb celno-skarbowych i innych służb publicznych - 3000zł.
 10. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - 2000 zł.
 11. Zarządzanie ochroną środowiska - 2000 zł.
 12. Zarządzanie oświatą - 2000 zł.
 13. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w gastronomii - NOWOŚĆ!!! - 9000 zł.
 14. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w łańcuchu żywnościowym - NOWOŚĆ!!! - 9000 zł.

 

Studia podyplomowe trzysemestralne – kwalifikacyjne

 1. Andragogika – nowoczesne formy pracy z uczniem dorosłym - 2700zł.
 2. Asystent ucznia niepełnosprawnego - 7000 zł.
 3. Doradztwo zawodowe - 2700 zł.
 4. Edukacja artystyczna w przedszkolu i klasach I-III. - 2700 zł.
 5. Edukacja dla bezpieczeństwa -2700 zł.
 6. Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie - (Oligoferenopedagogika) - 2700 zł.
 7. Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera -  2700 zł.
 8. Edukacja przedsiębiorczości - 2700 zł.
 9. Etyka i filozofia w szkole - 2700 zł.
 10. Gerontologopedia - 2700 zł.
 11. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna - 2700 zł.
 12. Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej - 2700 zł.
 13. Muzyka i rytmika w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - 2700 zł.
 14. Nauczanie BHP w szkole - 2700 zł.
 15. Nauczanie biologii w szkole + semestr uzupełniający do szkół średnich - 2700 zł.(III sem.) + 3600 zł. (IV semestry)
 16. Nauczanie chemii w szkole + semestr uzupełniający do szkół średnich- 2700 zł.(III sem.) + 3600 zł. (IV semestry)
 17. Nauczanie dietetyki w szkole - 2700 zł.
 18. Nauczanie filozofii w szkole - 2700 zł.
 19. Nauczanie fizyki z elementami informatyki w szkole + semestr uzupełniający do szkół średnich - 2700 zł.(III sem.) + 3600 zł. (IV semestry)
 20. Nauczanie geografii w szkole + semestr uzupełniający do szkół średnich - 2700 zł.(III sem.) + 3600 zł. (IV semestry)
 21. Nauczanie historii w szkole + semestr uzupełniający do szkół średnich - 2700 zł.(III sem.) + 3600 zł. (IV semestry)
 22. Nauczanie przyrody szkole - 2700 zł.
 23. Nowoczesne technologie w pracy edukatora - 2700 zł.
 24. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - 2700 zł.
 25. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - 2700 zł.
 26. Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna - 2700 zł.
 27. Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i dorosłymi - 2700 zł.
 28. Przygotowanie pedagogiczne - 2700 zł.
 29. Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 2700 zł.
 30. Socjoterapia z elementami psychoedukacji i psychoterapii rodzin – trener terapeuta - 2700 zł.
 31. Specjalista ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i uzależnień od mediów cyfrowych - 9000 zł.
 32. Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej - 2700 zł.
 33. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspargera -2700 zł.
 34. Wychowanie do życia w rodzinie - 2700 zł.
 35. Zarządzanie turystyką i hotelarstwem dla nauczycieli - 2700 zł.

 

Studia podyplomowe czterosemestralne – kwalifikacyjne

 1. Logopedia z komunikacją alternatywną - 4500 zł.
 2. Neurologopedia - 4500 zł.