Projekty

Uczelnia Jańskiego w Łomży realizuje  projekty  finansowane ze środków unijnych:

  • "Uczelnia na drodze rozwoju"
  • Uczelnia Jańskiego - uczelnia dostępna
  • „Opracowanie zintegrowanego programu rozwoju uczelni dla Uczelni Jańskiego”
  •  Wdrożenie nauczania zasad projektowania uniwersalnego”.