Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Partner merytoryczny
 
„P21 – Twórcze Przedszkole XXI wieku” to marka znana z wysokiej jakości produktów i usług dedykowanych przedszkolom. Propaguje przede wszystkim twórcze działania edukacyjne i nowatorskie rozwiązania programowe, metodyczne oraz organizacyjne na rzecz edukacji małego dziecka. Zespół P21 składa się przede wszystkim z sympatyków twórczej edukacji, praktyków. Opracowany pakiet edukacyjny P21 wyróżnia się rozbudowanym materiałem metodyczno – repertuarowym, zasobami edukacyjnymi sprawdzonymi w praktyce, a przede wszystkim nastawiony na rozwijanie pierwszych pasji dziecięcych, zainteresowań i  uzdolnień.
Sam projekt P21 powstał podczas realizowanego w latach 2008-2010 ogólnopolskiego programu „Twórczy Nauczyciel – Twórcza Edukacja”, który jest obecnie kontynuowany przez Stowarzyszenie Klub Twórczego Nauczyciela. 

 

Cel studiów

Studia przygotowują do realizacji zadań w zreformowanej szkole podstawowej i w przedszkolu. Mają profil poznawczo-kompetencyjny, oparty  na dwóch blokach zajęć: są to teoretyczne podstawy edukacji małego  i młodszego dziecka oraz zajęcia warsztatowe i praktyczne. Egzamin końcowy polega na prezentacji zaprojektowanych i zrealizowanych zajęć zintegrowanych, na pierwszym etapie edukacji lub w przedszkolu. Studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej adresowane są przede wszystkim do osób zatrudnionych w placówkach oświatowych, a nieposiadających uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, a także innych osób planujących podjąć pracę w tym zawodzie. Studia podyplomowe Pedagogika Przedszkolna i wczesnoszkolna są odpowiedzią na zapotrzebowanie absolwentów studiów pedagogicznych i stanowią najwyższą formę doskonalenia oraz uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji i kompetencji  zawodowych. Studia przygotowują do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  zarówno w publicznych przedszkolach i zreformowanych szkołach podstawowych na I etapie kształcenia, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego jak również w przedszkolach i szkołach podstawowych niepublicznych, prowadzonych przez inne osoby prawne lub osoby fizyczne.

 

 

Program obejmuje m.in.:

 • diagnoza dziecka i środowiska wychowawczego
 • dydaktyka nauczania zintegrowanego
 • dydaktyka wychowania przedszkolnego  
 • edukacja medialna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • elementy matematyki
 • elementy wiedzy o literaturze i języku
 • metodyka wychowania fizycznego
 • muzyka i ruch
 • pedagogika przedszkolna
 • pedagogika wczesnoszkolna
 • pedagogika zabawy
 • plastyka w stymulacji rozwoju małego dziecka
 • psychologia dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • seminarium dyplomowe
 • wiedza o zjawiskach i procesach przyrodniczych z elementami przyrodoznawstwa


Kwalifikacje


Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na drukach ustalonych w obowiązujących przepisach (wzór MEN I-9aSW). Warunkiem  uzyskania świadectwa jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów, objętych planem kształcenia oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.
Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich i licencjackich na kierunku pedagogika lub zbliżonym, posiadających przygotowanie pedagogiczne, czynnych zawodowo nauczycieli oraz innych osób zainteresowanych  zdobyciem dodatkowych kwalifikacji do nauczania i wychowania przedszkolnego oraz wczesnoszkolnego. Szerokie spektrum zagadnień, będących przedmiotem zajęć, pozwala na uczestnictwo w nich zarówno ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją karierę zawodową, jak i osób pracujących w oświacie od wielu lat a pragnących podnieść swoje kwalifikacje.

 

Praca po studiach


Absolwent po studiach podyplomowych pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna może podjąć pracę jako nauczyciel wychowania początkowego w przedszkolu lub w szkole podstawowej w klasach I-III.
 

Data rozpoczęcia studiów


luty/ październik każdego roku

 

Czas trwania studiów

 

Studia realizowane będą jako trzysemestralne i obejmują 360 godzin zajęć dydaktycznych. Uczestnicy studiów będą aktywnie uczestniczyć w przewidzianych planem wykładach, ćwiczeniach oraz w zajęciach warsztatowych i seminaryjnych. Zajęcia będą realizowane w korzystnych dla studentach terminach. Istnieje możliwość częściowego prowadzenia zajęcia realizowanych w ramach platformy e-larningowych.

Infolinia rekrutacyjna: 511 33 70 50 Zadzwoń teraz!

Skorzystaj z pomocy naszych konsultantów od poniedziałku do soboty od godziny 8:00 do 18:00

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe:

Podstawowym kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I-go lub II-go stopnia). Ponadto należy dołączyć:

 • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe (pobierz)
 • fotografie 2 sztuki (35mm x 45 mm)
 • ksero dowodu osobistego