Specjalista ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i uzależnień od mediów cyfrowych

Celem studiów jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami związanymi z multimediami i ich zastosowaniem oraz zagrożeniami, jakie stwarzają. Przygotowujemy słuchaczy do odpowiedzialnego i funkcjonalnego korzystania z mediów cyfrowych w procesie dydaktycznym, pracy zawodowej i życiu codziennym.

Studia adresowane są do:

 • nauczycieli, nauczycieli akademickich
 • funkcjonariuszy służb publicznych
 • psychologów, pedagogów
 • pracowników administracji rządowej i samorządowej
 • pracowników socjalnych
 • osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i uzależnień od mediów cyfrowych


Zakres studiów obejmuje m.in.:

 1. zadania cyberprzestrzeni i mediów cyfrowych
 2. psychopedagogikę mediów
 3. techniczne i prawne zagadnienia bezpieczeństwa cybernetycznego
 4. patologie społeczne i przestępczość w świecie realnym i wirtualnym
 5. wykorzystanie nowoczesnych technologii (cyberbezpieczeństwo, przestępczość komputerowa)
 6. elementy psychopatologii i psychoterapii
 7. techniki manipulacji
 8. diagnozę i terapię psychopedagogiczną
 9. diagnozę i terapię uzależnień od mediów cyfrowych
 10. metodykę pracy z osobą uzależnioną od mediów cyfrowych i zagrożoną uzależnieniem
 11. społeczno-wychowawcze aspekty bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni


Wykładowcami są:

 • pracownicy naukowo-dydaktyczni zajmujący się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni i uzależnień od mediów cyfrowych (z ośrodków akademickich takich jak Kraków, Lublin, Warszawa, Białystok),
 • praktycy (psychiatrzy, psycholodzy, pedagodzy, funkcjonariusze służb publicznych),
 • specjaliści z zakresu nowych technologii,


Absolwent uzyska wiedzę dotyczącą Internetu, świata wirtualnego –cyberprzestrzeni. Nabyta podczas studiów wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentom identyfikację zagrożeń cyberprzestrzeni, poznanie przyczyn ich występowania i skutków jakie niosą. Słuchacz będzie wiedział, jak przeciwdziałać zagrożeniom w Internecie i jak na nie reagować. Jak zabezpieczyć systemy komputerowe przed atakiem, niepowołanym dostępem i nielegalnymi treściami. Pozna zasady komunikacji i pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi w tym zakresie. Przygotowanie obejmuje również umiejętności z zakresu profilaktyki i pracy z osobą uzależnioną od mediów cyfrowych i zagrożoną uzależnieniem. Słuchacz będzie przygotowany do procesu certyfikacji zewnętrznej z zakresu EDCL – IT Security oraz Specjalista ds. uzależnień od mediów cyfrowych.

W ramach studiów przewidywany jest bezpłatny udział w konferencji naukowej poświęconej bezpieczeństwu cyberprzestrzeni i uzależnieniom od mediów cyfrowych.Na absolwenta poza podniesieniem kwalifikacji w ramach aktualnie wykonywanej pracy zawodowej, oczekują atrakcyjne miejsca pracy w zawodach takich jak: specjalista ds. uzależnień od mediów cyfrowych (kod zawodu: 263407), pedagog medialny (kod zawodu: 235108), psychoterapeuta (kod zawodu: 228905) a także znaleźć zatrudnienie jako specjalista ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w wielu instytucjach lub rozpocząć własna działalność gospodarczą.

Program studiów obejmuje: 3 semestry zajęć, 360 godzin dydaktycznych, 40 % zajęć odbędzie się w formie e-learningu (każdy ze słuchaczy otrzyma tablet).

Przewidywany koszt studiów: 3 000 zł./semestr (9 000 zł./całość), istnieje możliwość 90% dofinansowania.Ponadto gwarantujemy rabat 10% (od wpłacanej kwoty) dla nauczycieli.

Możliwe lokalizacje zajęć. W zależności od liczebności i miejsca zamieszkania uczestników: Biała Podlaska, Białystok, Gliwice, Kraków, Lublin, Łomża, Warszawa.