Przygotowanie pedagogiczne

CHARAKTERYSTYKA KANDYTATÓW: Studia podyplomowe przeznaczone dla absolwentów studiów I i II stopnia, którzy chcą uzyskać kwalifikacje pedagogiczne wymagane od nauczycieli zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U.nr 50, Poz 400) Zgodnie z w/w rozporządzeniem przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć jako nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych oraz wyposażenie słuchaczy w umiejętności metodyczne, pedagogiczne i psychologiczne z zakresu diagnozowania uczniów, planowania pracy, organizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz ewaluowania swoich działań zgodnie z aktualnymi tendencjami w tym zakresie. Treści kształcenia oraz ich  efekty określone zostały w Rozporządzeniu Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW: 40 procent zajęć odbywa się na platformie e-learningowej w formie wykładów

 

CZAS TRWANIA: studia trwają trzy semestry

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Podstawy psychologii ogólnej
 2. Podstawy psychologii wychowawczej i rozwojowej
 3. Pedagogika ogólna
 4. Podstawy pedagogiki społecznej
 5. Podstawy diagnozy i terapii pedagogicznej
 6. Metodologia badań społecznych
 7. Podstawy dydaktyki ogólnej
 8. Metodyka nauczania przedmiotów
 9. Organizacja i ewaluacja pracy nauczyciela
 10. Podstawy bhp i pierwsza pomoc
 11. Podstawy prawne i organizacyjne oświaty
 12. Emisja głosu. Podstawy funkcjonowania i patologii narządu mowy
 13. Edukacja poprzez projekty
 14. Komunikacja społeczna
 15. Technologie informacyjne
 16. Ochrona własności intelektualnej z etyką zawodu nauczyciela
 17. Seminarium i konsultacje

 

Zapraszamy do rejestracji on-line
tel.: 668 487 741
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.