Kadry i płace w zarządzaniu

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW:  Studia są skierowane w szczególności o pracowników działu kadr i płac zatrudnionych zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Oferta studiów odnosi się również do osób pracujących, które w swojej pracy wykorzystują wiedzę z tego zakresu, a także do wszystkich osób posiadających wykształcenie wyższe (tytuł magistra, inżyniera, licencjata) pragnących uzupełnić wiedzę o tematykę zawartą w programie studiów.

 

CEL STUDIÓW: Poszerzenie wiedzy zawodowej potrzebnej w codziennej pracy pracowników kadr, jak również przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów z zakresu administrowania i zarządzania kadrami. Poznane w trakcie studiów podstawy prawne regulujące trwanie stosunku pracy a także mechanizmy administrowania, zarządzania i kierowania personelem pracowniczym będą sprzyjać w codziennej praktyce sprawności funkcjonowania jednostki organizacyjnej.

 

CZAS TRWANIA: Studia trwają dwa semestry.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW: 40 procent zajęć odbywa się na platformie e-learningowej w formie wykładów

 

BLOKI TEMATYCZNE:

  1. Prawne podstawy zarządzania kadrami (Prawo pracy) 
  2. Zarządzanie kompetencjami i potencjałem pracowników
  3. Ubezpieczenie w stosunku pracy i przy umowach cywilnoprawnych
  4. Rekrutacja i selekcja pracowników
  5. Organizacja i instrumenty procesów personalnych
  6. Dokumentacja pracownicza (tworzenie, przechowywanie i archiwizacja)
  7. Kontroling personalny 
  8. Problematyka podatkowa w stosunku pracy i przy umowach cywilnoprawnych
  9. Ścieżki kariery - znaczenie i zasady budowania
  10. Systemy oceny pracowniczej
  11. Programy komputerowe w służbie kadrowca
  12. Procesowe aspekty z zakresu prawa pracy
  13. Seminarium dyplomowe

 

Zapraszamy do rejestracji on-line

tel.: 668 487 741

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.