CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia adresowane są do nauczycieli i wszystkich innych osób zajmujących się edukacją, rozwojem innych, uczeniem, trenerów, edukatorów i szkoleniowców chcących poznać nowoczesne metody pracy z uczniem dorosłym oraz udoskonalić własny warsztat pracy posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry. 

 

 ORGANIZACJA STUDIÓW: 40 procent zajęć odbywa się na platformie e-learningowej w formie wykładów

 

BLOK TEMATYCZNY:

 1. Psychologiczne uwarunkowania uczenia się osób dorosłych (jak uczy się mózg?),
 2. Społeczne uwarunkowania uczenia się osób dorosłych (wpływ tradycji i struktur społecznych na uczenie się dorosłych),
 3. Pedagogiczne uwarunkowania uczenia się osób dorosłych (teorie uczenia się dorosłych),
 4. Prawne i polityczno-oświatowe uwarunkowania edukacji dorosłych w kraju oraz Unii Europejskiej,
 5. Strategie uczenia się przez całe życie (samokształcenie, edukacja nieformalna, uczenie się biograficzne, uczenie się na odległość, uczenie się w miejscu pracy),
 6. Formy i metody uczenia się osób dorosłych,
 7. Uczenie się przez doświadczanie – cykl Kolba,
 8. Grupy adresatów w edukacji dorosłych,
 9. Rozwój kluczowych kompetencji trenera i coacha dorosłych: komunikacja z uczniem dorosłym, autoprezentacja, trening asertywności, skuteczne metody radzenia sobie ze stresem,
 10. Techniki pracy grupowej i zarządzenie procesem grupowym,
 11. Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody prowadzenia zajęć dla osób dorosłych,
 12. Coaching, tutoring i mentoring jako narzędzia andragogiki,
 13. Trudne sytuacje w pracy z uczniem dorosłym (uczeń oporujący),
 14. Poziomy logiczne Diltsa w procesie nauczania,
 15. Nauczyciel osób dorosłych jako facylitator, negocjator i mediator,
 16. Trening kreatywności i innowacyjności,
 17. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji dorosłych,
 18. Zastosowanie gier symulacyjno-diagnostycznych w edukacji osób dorosłych,
 19. Warsztaty motywacji i koncentracji,
 20. Warsztaty ewaluacji i autoewaluacji,
 21. Wybrane zagadnienia neurodydaktyki,

 

Zapraszamy do rejestracji on-line
tel.: 668 487 741
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.