Biuro Karier

Biuro Karier powstało, by służyć pomocą studentom i absolwentom Uczelni Jańskiego w Łomży, dawnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży w skutecznym i sprawnym wejściu i funkcjonowaniu na coraz trudniejszym rynku pracy. Pełniąc rolę inspirującą do aktywnego poszukiwania pracy, rozwijania osobowości i zdobywania dodatkowych kwalifikacji, jest praktycznym połączeniem poradnictwa zawodowego i współpracy z potencjalnymi pracodawcami.

 

W maju 2009r. w wyniku połączenia Działu Marketingu oraz Biura  Karier powstało Centrum Karier. Wcześniej, realizując odrębne zadania, obie jednostki współpracowały z tymi samymi firmami i instytucjami. Władze uczelni połączyły oba działy, aby za budowanie trwałych więzi z partnerami, budowanie określonego image uczelni, koordynację całokształtu działalności promocyjnej, praktyk, stażów odpowiadał jeden podmiot.

 

Centrum Karier nawiązuje kontakty z pracodawcami, współorganizując z urzędami zatrudnienia targi pracy, organizując prezentacje firm na terenie Uczelni, a także upowszechniając wśród studentów informacje na temat pracy w różnych firmach.

Nasze cele to:

 • kreowanie i rozwijanie przedsiębiorczości studentów i absolwentów uczelni
 • organizację kursów, szkoleń i warsztatów
 • organizowanie spotkań z pracownikami dydaktycznymi uczelni
 • organizowanie i uczestnictwo w targach pracy
 • organizowanie spotkań z pracodawcami

 
Realizowane są poprzez:

 • prowadzenie doradztwa zawodowego
 • organizację kursów, szkoleń i warsztatów
 • organizowanie spotkań z pracownikami dydaktycznymi uczelni
 • organizowanie i uczestnictwo w targach pracy
 • organizowanie spotkań z pracodawcami
 • dostarczanie informacji o rynku pracy oraz możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych - staże, praktyki, szkolenia, warsztaty organizowane przez inne podmioty
 • druk materiałów informacyjnych i poradników
 • tworzenie baz danych studentów, absolwentów, pracodawców oraz ofert pracy, stażów i praktyk
 • tworzenie baz danych dorobku zawodowego studentów i absolwentów uczelni
 • kierowanie do pracodawców aplikacji studentów i absolwentów uczelni, jak też innych osób zgłaszających się do Centrum Karier
 • analizę trendów na rynku pracy w Polsce oraz propozycji i projektów rozwiązań systemowych dotyczących polityki zatrudnienia i walki z bezrobociem
 • analizę rozwiązań systemowych dotyczących rynku pracy w UE
 • współpracę z innymi jednostkami, zarówno uczelnianymi jak i pozauczelnianymi w zakresie promocji Szkół Jańskiego oraz promocji zawodowej studentów i absolwentów uczelni
 • koordynację wszystkich Biur Karier istniejących we wszystkich Wydziałach Zamiejscowych Uczelni i Uczelni Jańskiego w Łomży
 • usługową organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów i konferencji dla środowiska zewnętrznego

 

Kontakt do Biura Karier: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


OFERTY PRACY:

Aktualne oferty pracy_Kolno

Aktualne oferty pracy_Zambrów

Aktualnie oferty pracy_Łomża