Nareszcie mamy czek!

Uczelnia Jańskiego w Łomży otrzymała właśnie czek na kwotę 632 132,50 zł.

Uczelnia Jańskiego w Łomży w dniu dzisiejszym tj.: 28 marca 2018 roku otrzymała z rąk Pana Marcina Sekścińskiego - Doradcy Premiera symboliczny czek na realizację projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny „Uczelnia na drodze rozwoju”.

Projekt będzie realizowany na naszej uczelni już od lipca 2018 roku.

 

Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży
w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Doradczym i Konsultingowym
z przyjemnością informują, iż otrzymały dofinansowanie na realizację projektu
„Łomżyńscy Pionierzy”


Celem głównym projektu jest umożliwienie podjęcia działalności gospodarczej 50 osobom w wieku od 30 roku życia, zamieszkującym na terenie Subregionu Łomżyńskiego do 29.02.2020 r.


W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:
1. Diagnozy i indywidualnego doradztwa zawodowego
2. Szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
3. Przygotowanie i ocena biznesplanów
4. Przyznanie dotacji inwestycyjnej
5. Wsparcie pomostowe
6. Forum wymiany doświadczeń

Główne wskaźniki projektu:
1) produktu
- liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjecie działalności
gospodarczej w programie – 40 (23K, 17M)
2) rezultatu:
- liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
gospodarczej – 40 (23K, 17M)
Wartość projektu: 2 049 348,72 zł
Wartość dofinansowania: 1 995 541,76 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 741 946,41 zł.

 

 

W sobotę 17 marca 2018 roku o godzinie 10.10. w Auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego naszej Uczelni odbędzie się spotkanie informacyjno-rekrutacyjne do służb Policji.

Bardzo serdecznie zapraszamy na to spotkanie wszystkich studentów i wykładowców.