14 i 15 grudnia 2013 roku Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego przeprowadziła zbiórkę słodyczy dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży.

W przedsięwzięciu wzięli udział studenci oraz pracownicy Uczelni. Łącznie zebraliśmy i przekazaliśmy na ręce Pana Dyrektora Krzysztofa Jankowskiego ponad 20 kilogramów słodyczy.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nasze działania!

 

18 grudnia 2013 roku odbyło się ostatnie w tym roku kalendarzowym spotkanie na Uniwersytecie Dzieci Bogdana Jańskiego, które poprowadził Pan Michał Sawicki. Opowiedział małym słuchaczom m.in. o bardzo ważnych dla nas chrześcijan tradycjach związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Przedszkolaki z zainteresowaniem słuchały opowieści o symbolice ozdób choinkowych. Zielona choinka ? symbolizująca życie
i odnawianie się, łańcuch przypominający o tym, jak ważne są więzy rodzinne, czy gwiazda betlejemska, która wskazuje nam prawidłową drogę.         
 

Nie zabrakło również wspólnego śpiewania kolęd, łamania się opłatkiem i składania sobie świątecznych życzeń. Na koniec wykładu przedszkolaki otrzymały upominki w postaci słodyczy.

 

Na kolejne spotkanie zapraszamy już 19 lutego 2014 roku.

 

Powszechność Internetu oraz korzystanie z jego usług jest coraz bardziej związane z naszym życiem.  Jednocześnie rola Internetu w prowadzeniu działalności gospodarczej wzrasta. Małe i średnie przedsiębiorstwa, które aktywnie wykorzystują narzędzia internetowe są w stanie szybciej zwiększyć przychody i zatrudnienie oraz uzyskać większy zasięg działania i poziom eksportu.

Handel elektroniczny jest branżą, której funkcjonowanie jest uregulowane w wielu aktach prawnych. Nie mamy w tym przypadku do czynienia z jedną ustawą, która regulowałaby całe spektrum zagadnień związanych z e-commerce. Rozproszenie przepisów w różnych regulacjach rodzi szereg problemów, w szczególności wśród przedsiębiorców. Pomocne w tym zakresie są inicjatywy, które stanowią płaszczyznę dla zagregowania powyższych zagadnień. Jedną z nich jest Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców funkcjonujący przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. E-PUNKT to miejsce, w którym dostępne są informacje związane z działalnością prowadzoną w Internecie. Serwis pozwala przedsiębiorcom i konsumentom lepiej zrozumieć m.in. kwestie prawne związane z zakupami przez Internet.

Do głównych zadań e-PUNKTU należą: szerzenie wiedzy na temat prawa obrotu elektronicznego w celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych przez przedsiębiorców oraz pomoc w bezpiecznym i swobodnym korzystaniu z ofert tych przedsiębiorców przez ich klientów. Zadania te e-PUNKT realizuje poprzez podejmowanie takich działań, jak e-seminaria, publikacja materiałów edukacyjnych na temat prawa Internetu, prowadzenie strony internetowej e-PUNKTU pod adresem e-punkt.gov.pl, na której udostępniane są informacje z zakresu prawa obrotu elektronicznego.

W roku 2013 w ramach działalności e-PUNKTU opracowana została seria artykułów edukacyjnych, m.in. o tematyce nadchodzących zmian w sprzedaży przez Internet pt. ?Dyrektywa konsumencka ? konsekwencje dla e-przedsiębiorców? (cz. 1 i cz. 2).


Na stronie znajdują się ponadto publikacje elektroniczne (e-booki), infografiki edukacyjne oraz nagrania z pięciu wykładów eksperckich, zorganizowanych w 2013 r.

Zapraszamy do odwiedzania strony e-punkt.gov.pl