Ważne informacje w sprawie zajęć dydaktycznych

Z powodu nadal trwającej pandemii wszystkie zajęcia dydaktyczne przewidziane programem i planem studiów do końca miesiąca maja 2020 roku (8 zjazdów) odbywają się wyłącznie zdalnie za pomocą platformy e-learningowej. Do zajęć prowadzonych w sposób tradycyjny planujemy powrócić w miesiącu czerwcu 2020 roku.

Rektor dr Mirosław Cholewiński