Z powodu nadal trwającej pandemii wszystkie zajęcia dydaktyczne przewidziane programem i planem studiów do końca miesiąca maja 2020 roku (8 zjazdów) odbywają się wyłącznie zdalnie za pomocą platformy e-learningowej. Do zajęć prowadzonych w sposób tradycyjny planujemy powrócić w miesiącu czerwcu 2020 roku.

Rektor dr Mirosław Cholewiński

 

KOMUNIKAT

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo studentów, słuchaczy i pracowników Uczelni, z dniem 12 marca 2020 r. zawiesza się wszystkie wykłady i zajęcia dydaktyczne
w Uczelni Jańskiego z siedzibą w Łomży.

 

Zarządzenie Rektora (PDF)